Välismaal elavate laste e-kool

Üleilmakool0.
aastast

0
õpilast

0
riigist
  • milles võib õppida, elades ükskõik kus maailmas;

  • mille õppetöö toimub e-kursustena Moodle'i ja opiq keskkondades;

  • milles on soovi korral võimalik lisaks e-kursustele õppida koos õpetajaga veebitundides individuaalselt või väikerühmades.

Üleilmakoolis saab õppida


eesti keelt ja kirjandust ning eesti keeles teisi aineid – Eesti ajalugu, Eesti maatundmist, matemaatikat.Loe näpunäiteid, kuidas hoida emakeelt võõrsil


  • Milleks inimesele emakeel?

  • Kuidas eri vanuses inimene keelt omandab?

  • Miks on hea, kui inimene oskab palju keeli?

  • Kuidas aidata lapsel mitmekeelseks areneda?

Emakeel on oma keel

Üleilmakooli 10. sünnipäev