Üleilmakooli õppetöö


Klassid ja kursusedÜleilmakooli õppetöö toimub Haridus- ja Noorteameti (HARNO) Moodle'i keskkonnas. Töö toimub kuude kaupa, see tähendab, et õpilased saavad iga kuu alguses teada materjali ja uued ülesanded ning teevad tööd omas tempos kuu jooksul. Ülesanded on erinevad, näiteks õppekaval põhinevatel eesti keele kursustel on igas kuus ortograafiaülesanne, eesti keele õpiku materjalil põhinev ülesanne, kirjanduse õpikul põhinev ülesanne, funktsionaalse lugemise ülesanne, sõnavaraülesanne, oma teksti loomise ülesanne. Lisaks on ühistegevust, keelemänge jm. Eriti hästi aitab niisugune õppevorm arendada kirjutamisoskust, millest välismaal elaval lapsel sageli puudu jääb. Erinevate õppeainete kursused on üles ehitatud vastava aine omapära silmas pidades. Õppekavapõhistel eesti keele ja kirjanduse, matemaatika, ajaloo ja loodusõpetuse kursustel kasutatakse õpikuid. Soovitame kasutada digiõpikuid. Õpilastel on pidev õpetaja tugi ja nad saavad iga ülesande kohta individuaalset tagasisidet. Lisaks põhitegevusele on õpilastel võimalik saada individuaalseid veebitunde.

REGISTREERUMINE 2022.-23. õppeaasta kursustele toimub kogu õppeaasta jooksul.

Õ

ppetöö toimub 15. september 2022 – 15. mai 2023 Moodle´i õpikeskkonnas.

VALI sobiv(ad) kursus(ed) ja registreeru iga kursuse juures ERALDI. Õpilase ja/või lapsevanema meiliaadressi on vaja ühenduse pidamiseks ja Moodle´i kasutajakonto tegemiseks. Registreerimisel antud meiliaadressile hakkavad õppeaasta jooksul tulema kõik teated nii Moodle´ist kui õpetajatelt. Üleilmakool ei jaga andmeid kellelegi edasi.

VALI 1.-9. klassi õppekavajärgne eesti keele kursus, kui Sinu eesti keele oskus on hea ja Sa soovid õppida nii nagu Eesti koolis. Kindlasti vali õppekavajärgne eesti keele kursus siis, kui kavatsed tulla Eestisse tagasi.

1. klassis on kolm eesti keele kursust. Aabitsakursus sobib neile, kes tahavad rahulikult tähti ja lugemist õppida. 1. klassi eesti keele õpikukursus sobib nii pärast aabitsakursust kui ka neile, kellel tähed ja lugemine selge. 1. klassi eesti keele õppekavajärgsel kursusel läbitakse õppeaasta jooksul nii aabits kui õpik.

VALI 2.-8. klassi praktilise eesti keele kursus, kui Sinu eesti keel on küll piisavalt hea, aga Sa soovid keskenduda rohkem praktilisele keelekasutamisele ja sõnavara arendamisele.

VALI eesti keele kui võõrkeele kursus (vt teised kursused), kui laps oskab eesti keelt väga vähe. Sellel kursusel on abikeeleks inglise keel (või mõni muu keel, näiteks vene, hispaania, prantsuse, rootsi). Õppetöö toimub individuaalsete veebitundidena, milles õpetaja teeb nii suulisi kui kirjalikke harjutusi.

VALI lihtsa eesti keele kursus (vt teised kursused), kui Sa ei veel oska väga hästi eesti keelt. Sellel kursusel püüame eesti keelt õpetada mitmel erineval tasemel. Ühtki abikeelt me ei kasuta, nii et lapsevanema ja lapse koostöös on vajalik ja kasulik.

VALI eesti keele kursus 16-26-aastastele (vt teised kursused), kui oled vähemalt gümnaasiumiealine ja soovid oma eesti keele oskust arendada. Vajaduse korral avame ka rühma, milles saavad õppida need, kes eesti keelt väga hästi ei oska.

UUS! Vali eesti keele B2-tasemeeksami ja/või eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus (vt gümnaasium), kui soovid soovid tulevikus tulla õppima Eesti kõrgkooli. 

Soovitame kasutada digiõpikuid (Üleilmakool tasub litsentsid). Kui soovite kasutada paberõpikuid, siis nende lingid on iga kursuse juures. Kui tekib raskus paberõpikute hankimisega, püüame aidata (õpiku honnale lisandub saatmiskulu). Eesti riik kingib AABITSAD.

Eesti keele ja matemaatika kursustel on soovi korral võimalik üks või kaks korda kuus veebis õppida individuaalselt koos õpetajaga, küsida ja saada tagasisidet. Individuaalsed veebitunnid on tasulised ja nende ajad lepitakse õpetajaga kokku. Kui laste vanusevahe ei ole väga suur, on võimalik veebitunde läbi viia ka nii, et lapsed on tunnis koos.

Üleilmakooli tegevust ja arendamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, perekondadel palume toetada Üleilmakooli sobiva summaga, näiteks 50 euroga.

Konto omanik: Vironkielisen opetuksen seura
Konto number: FI81 3131 1000 0557 84
Pank: Handelsbanken, BIC HANDFIHH
Selgitusse märkida toetaja nimi, vajadusel saadame arve või maksekinnituse.

Enne õppetöö algust võtab õpetaja ühendust ja seletab täpsemalt, kuidas kursus toimuma hakkab. Küsimustele vastab Helja Kirber – info@yleilmakool.ee.