Üleilmakooli õppetöö


Üleilmakooli õppetöö toimub Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) moodle’i keskkonnas. Töö toimub kuude kaupa, see tähendab, et õpilased saavad iga kuu alguses teada materjali ja uued ülesanded ning teevad tööd omas tempos kuu jooksul. Ülesanded on erinevad, näiteks õppekaval põhinevatel eesti keele kursustel on igas kuus ortograafiaülesanne, eesti keele õpiku materjalil põhinev ülesanne, kirjanduse õpikul põhinev ülesanne, funktsionaalse lugemise ülesanne, sõnavaraülesanne, oma teksti loomise ülesanne. Lisaks on ühistegevust, keelemänge jm. Eriti hästi aitab niisugune õppevorm arendada kirjutamisoskust, millest välismaal elaval lapsel sageli puudu jääb. Erinevate õppeainete kursused on üles ehitatud vastava aine omapära silmas pidades. Õppekavapõhistel eesti keele ja kirjanduse kursustel ning matemaatikakursusel kasutatakse ka õpikuid. Õpilastel on pidev õpetaja tugi ja nad saavad iga ülesande kohta individuaalset tagasisidet. Lisaks põhitegevusele on õpilastel võimalik saada individuaalseid Skype-tunde.

Klassid ja kursused


Kursused toimuvad 15. september 2017 – 15. mai 2018 moodle´i õpikeskkonnas. Õppetöö toimub kuude kaupa, iga kuu alguses avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab oma töö kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet. Lisaks on soovi korral eesti keele ja matemaatika kursustel võimalik kaks korda kuus Skype´s õppida individuaalselt koos õpetajaga, küsida ja saada tagasisidet. Sype-tundide ajad kokkuleppel õpetajaga.

Vali sobiv(ad) kursus(ed) ja registreeru iga kursuse juures eraldi hiljemalt 30. augustiks. Õpetaja võtab Sinuga ühendust ja seletab täpsemalt, kuidas kursus toimuma hakkab. Küsimustele vastab Helja Kirber – helja6@gmail.com. Õppeaasta algab 15. septembril, enne seda võtavad õpetajad õpilastega ühendust!

Kursustel vajaminevad õpikud tuleb osta ise või tellida meie kaudu (lisandub saatmiskulu). Üleilmakooli tegevust ja arendamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, aga väga vajalik ning oodatud on ka Üleilmakoolis õppivate laste perekondade toetus. Palume toetada Üleilmakooli teile sobiva summaga, näiteks 50 euroga – FI81 3131 1000 0557 84 Vironkielisen opetuksen seura Handelsbanken BIC HANDFIHH. Selgitusse palun toetaja nimi, vajadusel saadame maksekviitungi.

Eesti keel


Matemaatika


Loodusõpetus


Praktiline eesti keel

Eesti keel


Matemaatika


Loodusõpetus


Inimeseõpetus


Praktiline eesti keel

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpik: Eesti keele õpik 3. klassile

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Matemaatika


Loodusõpetus


Inimeseõpetus


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpik: Eesti keele õpik 4. klassile

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Matemaatika


Loodusõpetus


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 5. klassile, Kirjanduse õpik 5. klassile, I osa

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika


Ajalugu


Loodusõpetus


Inimeseõpetus


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 6. klassile, Kirjanduse õpik 6. klassile, I osa

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika


Loodusõpetus


Inimeseõpetus


Ajalugu


Ühiskonnaõpetus


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 7. klassile, I osa; Eesti keele õpik 7. klassile, II osa; Kirjanduse õpik 7. klassile

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika


Inimeseõpetus


Loodusõpetus


Geograafia


Bioloogia


Ajalugu


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 8. klassile, Kirjanduse õpik 8. klassile

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika


Füüsika


Keemia


Geograafia


Bioloogia


Ajalugu


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on mõeldud kordamiseks ning õpilaste ettevalmistamiseks gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli eesti keele lõpueksami jaoks.

Õpikud: Eesti keele õpik 9. klassile, Kirjanduse õpik 9. klassile

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Matemaatika


Füüsika


Keemia


Geograafia


Bioloogia


Ajalugu


Ühiskonnaõpetus

Eesti ajalugu 7.-9. klassile

Kursus annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest arengutest ning sündmustest 13.-20. sajandil ja on mõeldud lastele, kes Eesti ajalugu õppinud ei ole.

Õpetaja Riina Voltri

REGISTREERU

Eesti maatundmine 7.-9. klassile

Kursusel rändad läbi Eesti maakondade, tutvud sealsete huvitavate paikade ja omapärase loodusega. Mida rohkem teada saad, seda põnevam on.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU

Põhikooli matemaatika kordamine

Kursus aitab õppida matemaatikat eesti keeles. Koolis õpitud matemaatikaterminid saavad selgeks eesti keeles ja samas toetab kursus matemaatika õppimist Sinu koolis. Kursus annab võimaluse testida, kas Sinu teadmised matemaatikas vastavad Eesti põhikoolilõpetajate tasemele.

Kursusel kasutatav tööraamat

Õpetaja Sirje Sild

REGISTREERU

Infotehnoloogia aitab õpetada matemaatikat

Kursus tutvustab ja õpetab kasutama erinevat tarkvara, mis aitab lahendada ja ka kontrollida matemaatikaülesandeid.

Õpetaja Sirje Sild

REGISTREERU

Muusikaõpetus 4.-6. klassile


Muusikaõpetus 7.-9. klssile


Loovkirjutamine