Üleilmakooli õppetöö


REGISTREERU 2019.-20. õppeaasta kursustele! Vaata allpool klassid ja kursused. REGISTREERUDA VÕIB KOGU ÕPPEAASTA VÄLTEL.

Rõõmustav uudis – kõik www.opiq.ee digiõpikud on 2019.-20. õppeaastal kasutamiseks TASUTA.

Üleilmakooli õppetöö toimub Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) moodle’i keskkonnas. Töö toimub kuude kaupa, see tähendab, et õpilased saavad iga kuu alguses teada materjali ja uued ülesanded ning teevad tööd omas tempos kuu jooksul. Ülesanded on erinevad, näiteks õppekaval põhinevatel eesti keele kursustel on igas kuus ortograafiaülesanne, eesti keele õpiku materjalil põhinev ülesanne, kirjanduse õpikul põhinev ülesanne, funktsionaalse lugemise ülesanne, sõnavaraülesanne, oma teksti loomise ülesanne. Lisaks on ühistegevust, keelemänge jm. Eriti hästi aitab niisugune õppevorm arendada kirjutamisoskust, millest välismaal elaval lapsel sageli puudu jääb. Erinevate õppeainete kursused on üles ehitatud vastava aine omapära silmas pidades. Õppekavapõhistel eesti keele ja kirjanduse kursustel, 5.-7. klassi ajaloo ja matemaatika kursusel kasutatakse ka õpikuid. Õpilastel on pidev õpetaja tugi ja nad saavad iga ülesande kohta individuaalset tagasisidet. Lisaks põhitegevusele on õpilastel võimalik saada individuaalseid Skype-tunde.

Klassid ja kursused


Kursused toimuvad 15. september 2019 – 15. mai 2020 Moodle´i õpikeskkonnas. Õppetöö toimub kuude kaupa, iga kuu alguses avanevad õpilasele uued ülesanded ja harjutused, millega ta kuu jooksul tegeleb ja õpetajale saadab. Õpilane saab oma töö kohta õpetajalt individuaalset tagasisidet.

VALI sobiv(ad) kursus(ed) ja registreeru iga kursuse juures ERALDI. REGISTREERUDA VÕIB KOGU ÕPPEAASTA VÄLTEL. Õpilase ja/või lapsevanema meiliaadressi on vaja ühenduse pidamiseks ja Moodle´i kasutajakonto tegemiseks. Registreerimisel antud meiliaadressile hakkavad õppeaasta jooksul tulema kõik teated nii Moodle´ist kui õpetajatelt. Üleilmakool ei jaga andmeid kellelegi edasi.

VALI 1.-9. klassi õppekavajärgne eesti keele kursus, kui Sinu eesti keele oskus on hea ja Sa soovid õppida nii nagu Eesti koolis. Kindlasti vali õppekavajärgne eesti keele kursus siis, kui kavatsed tulla Eestisse tagasi.

VALI 3.-8. klassi praktilise eesti keele kursus, kui Sinu eesti keel on küll piisavalt hea, aga Sa soovid keskenduda rohkem praktilisele keelekasutamisele ja sõnavara arendamisele.

VALI lihtsa eesti keele kursus (vt teised kursused), kui Sa ei veel oska väga hästi eesti keelt. Sellel kursusel püüame eesti keelt õpetada mitmel erineval tasemel. Ühtki abikeelt me ei kasuta, nii lapsevanema ja lapse koostöös on vajalik ja kasulik.

VALI eesti keele kui võõrkeele kursus (vt teised kursused), kui laps oskab eesti keelt väga vähe. Sellel kursusel on abikeeleks inglise keel. Soovitame alustada Skype-tundidega, milles õpetaja teeb nii suulisi kui kirjalikke harjutusi.

2019.-20. õppeaastal pakume neid kursusi, mille juures on registreerumise nupp. Kui on mõne muu kursuse soov, kirjutage info@yleilmakool.ee.

Kursustel vajaminevad õpikud (kirjas iga kursuse juures) tuleb osta ise või tellida meie kaudu (lisandub saatmiskulu). Võimalik on kasutada ka digiõpikuid – www.opiq.ee (täpsem info augustis).

Eesti keele ja matemaatika kursustel on soovi korral võimalik üks või kaks korda kuus Skype´is õppida individuaalselt koos õpetajaga, küsida ja saada tagasisidet. Skype-tunnid on tasulised ja nende ajad lepitakse õpetajaga kokku. Kogu õppeaasta ühe õppeaine Skype-tunnid ühele õpilasele maksavad 250 eurot (kaks korda kuus), 125 eurot (üks kord kuus), pere teisele lapsele soodustus 20% hinnast. Kui laste vanusevahe ei ole väga suur, on võimalik Skype-tunde läbi viia ka nii, et lapsed on tunnis koos.

Üleilmakooli tegevust ja arendamist toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, perekondadel palume toetada Üleilmakooli sobiva summaga, näiteks 50 euroga.

Konto omanik: Vironkielisen opetuksen seura
Konto number: FI81 3131 1000 0557 84
Pank: Handelsbanken, BIC HANDFIHH
Selgitusse märkida toetaja nimi, vajadusel saadame arve või maksekviitungi.

Enne õppetöö algust võtab õpetaja ühendust ja seletab täpsemalt, kuidas kursus toimuma hakkab. Küsimustele vastab Helja Kirber – info@yleilmakool.ee. 

Eesti keel

Kursuse aluseks on riiklik õppekava.
Õpetaja Kadi Kivilo

Õpikud:
Aabits
Eesti keele õpik (dets – veebr)
Eesti keele õpik (märts – juuni)

REGISTREERU

Matemaatika


Loodusõpetus

Eesti keel

Kursuse aluseks on riiklik õppekava.
Õpetaja Lee Laurimäe

Õpikud:
Eesti keele õpik I osa
Eesti keele õpik II osa

REGISTREERU

Matemaatika


Loodusõpetus


Inimeseõpetus

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpik: Eesti keele õpik 3. klassile (I ja II osa)

Õpetaja Kadi Kivilo

REGISTREERU

Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Lee Laurimäe

REGISTREERU


Matemaatika


Loodusõpetus


Inimeseõpetus

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpik: Eesti keele õpik 4. klassile (I ja II osa)

Õpetaja Kadi Kivilo

REGISTREERU

Matemaatika


Loodusõpetus

Eesti loodus (4.-6. klassi õpilastele)

Kursuse eesmärk on läbi nelja aastaaja tutvustada Eestimaa looduse mitmekesisust, õppida erinevaid liike, tekitada huvi looduse uurimise vastu ja aru saada kui oluline on loodust hoida ja kaitsta.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU

Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Lee Laurimäe

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 5. klassile, Kirjanduse õpik 5. klassile, I osa

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika


Ajalugu

Eesti ajalugu 5.-7. klassile

Eesti rahvusliku ärkamisaja tegelane Jakob Hurt on öelnud, et eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahva sugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab. See tähendab seda, et kui Eesti riik on sada aastat vana, siis selle paiga peal on eestlased elanud vähemalt sada korda kauem kui Eesti riik on kestnud. Teisi rahvaid, kes nii kaua ühe koha peale elanud oleksid, maailmas palju ei ole. Seega, kes me oleme, kust me tuleme, miks me sellised oleme nagu oleme? Sellele kõigele saab vastuseid otsida ajaloost, Eesti ajaloost. Kui see tundub Sulle põnev, aga ka oluline, siis võta koos meiega ette pääsukese lend läbi Eesti ajaloo!

Õpik: Eesti ajaloo õpik 5. klassile

Õpetaja Karolina Antons

REGISTREERU


Loodusõpetus

Eesti loodus (4.-6. klassi õpilastele)

Kursuse eesmärk on läbi nelja aastaaja tutvustada Eestimaa looduse mitmekesisust, õppida erinevaid liike, tekitada huvi looduse uurimise vastu ja aru saada kui oluline on loodust hoida ja kaitsta.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU

Inimeseõpetus


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 6. klassile, Kirjanduse õpik 6. klassile, I osa

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Matemaatika mõisted eesti keeles

Kursus sobib neile, kes soovivad õppida matemaatikat eesti keeles. Kursus on kindlasti abiks neile, kes tulevad tagasi Eestisse. Välismaal õppivale lapsele on sageli raskuseks eestikeelsed matemaatikamõisted ja kursusel käsitletakse järgmisi mõisteid ja matemaatika osi:

 1. Tehted harilike ja kümnendmurdudega. Arvutame murdudega ja õpime mõisteid murru lugeja, murru nimetaja, segaarv, kümnendik, sajandik.

2. Astendamise abivalemid. Õpime valemid ja harjutame neid kasutama. Summa ruut, vahe ruut ja ruutude vahe.

3. Tehted astmetega. Õpime astmeid korrutama, jagama ja astendama.

4. Lineaarvõrrandisüsteemide lahendamine asendus- ja liitmisvõttega.

5. Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamise graafiline võte. Sirge joonistamine. Sirgete lõikepunkt.

6. Ruutvõrrandi lahendivalem.

7. Täisnurkne kolmnurk (hüpotenuus ja kaatet). Pythagorase teoreem.

8. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria (siinus, koosinus, tangens).

Õpetaja Sirje Sild

REGISTREERU

Loodusõpetus

Eesti loodus (4.-6. klassi õpilastele)

Kursuse eesmärk on läbi nelja aastaaja tutvustada Eestimaa looduse mitmekesisust, õppida erinevaid liike, tekitada huvi looduse uurimise vastu ja aru saada kui oluline on loodust hoida ja kaitsta.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU


Inimeseõpetus


Ajalugu

Eesti ajalugu 5.-7. klassile

Eesti rahvusliku ärkamisaja tegelane Jakob Hurt on öelnud, et eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahva sugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab. See tähendab seda, et kui Eesti riik on sada aastat vana, siis selle paiga peal on eestlased elanud vähemalt sada korda kauem kui Eesti riik on kestnud. Teisi rahvaid, kes nii kaua ühe koha peale elanud oleksid, maailmas palju ei ole. Seega, kes me oleme, kust me tuleme, miks me sellised oleme nagu oleme? Sellele kõigele saab vastuseid otsida ajaloost, Eesti ajaloost. Kui see tundub Sulle põnev, aga ka oluline, siis võta koos meiega ette pääsukese lend läbi Eesti ajaloo!

Õpik: Eesti ajaloo õpik 5. klassile

Õpetaja Karolina Antons

REGISTREERU


Ühiskonnaõpetus


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 7. klassile, I osa; Eesti keele õpik 7. klassile, II osa; Kirjanduse õpik 7. klassile

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika mõisted eesti keeles

Kursus sobib neile, kes soovivad õppida matemaatikat eesti keeles. Kursus on kindlasti abiks neile, kes tulevad tagasi Eestisse. Välismaal õppivale lapsele on sageli raskuseks eestikeelsed matemaatikamõisted ja kursusel käsitletakse järgmisi mõisteid ja matemaatika osi:

 1. Tehted harilike ja kümnendmurdudega. Arvutame murdudega ja õpime mõisteid murru lugeja, murru nimetaja, segaarv, kümnendik, sajandik.

2. Astendamise abivalemid. Õpime valemid ja harjutame neid kasutama. Summa ruut, vahe ruut ja ruutude vahe.

3. Tehted astmetega. Õpime astmeid korrutama, jagama ja astendama.

4. Lineaarvõrrandisüsteemide lahendamine asendus- ja liitmisvõttega.

5. Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamise graafiline võte. Sirge joonistamine. Sirgete lõikepunkt.

6. Ruutvõrrandi lahendivalem.

7. Täisnurkne kolmnurk (hüpotenuus ja kaatet). Pythagorase teoreem.

8. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria (siinus, koosinus, tangens).

Õpetaja Sirje Sild

REGISTREERU

Inimeseõpetus


Geograafia

Eesti maatundmine 7.-9. klassile

Kursusel rändad läbi Eesti maakondade, tutvud sealsete huvitavate paikade ja omapärase loodusega. Mida rohkem teada saad, seda põnevam on.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU

Bioloogia


Ajalugu

Eesti ajalugu 5.-7. klassile

Eesti rahvusliku ärkamisaja tegelane Jakob Hurt on öelnud, et eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahva sugu, kes ammu juba maailmas on elanud ja ka pärast meid veel kaua kestma saab. See tähendab seda, et kui Eesti riik on sada aastat vana, siis selle paiga peal on eestlased elanud vähemalt sada korda kauem kui Eesti riik on kestnud. Teisi rahvaid, kes nii kaua ühe koha peale elanud oleksid, maailmas palju ei ole. Seega, kes me oleme, kust me tuleme, miks me sellised oleme nagu oleme? Sellele kõigele saab vastuseid otsida ajaloost, Eesti ajaloost. Kui see tundub Sulle põnev, aga ka oluline, siis võta koos meiega ette pääsukese lend läbi Eesti ajaloo!

Õpik: Eesti ajaloo õpik 5. klassile

Õpetaja Karolina Antons

REGISTREERU


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Tiina Maripuu

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on eelkõige mõeldud neile, kes on Eestis koolis käinud ja/või kes soovivad pöörduda tagasi Eestisse.

Õpikud: Eesti keele õpik 8. klassile, Kirjanduse õpik 8. klassile

Õpetaja Piret Rannast
REGISTREERU


Praktiline eesti keel

Kursus on mõeldud nõrgema keeleoskusega õpilaste eesti keele arendamiseks ja sellel pööratakse tähelepanu sõnavaraarendusele ja tekstiloomele.

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Matemaatika mõisted eesti keeles

Kursus sobib neile, kes soovivad õppida matemaatikat eesti keeles. Kursus on kindlasti abiks neile, kes tulevad tagasi Eestisse. Välismaal õppivale lapsele on sageli raskuseks eestikeelsed matemaatikamõisted ja kursusel käsitletakse järgmisi mõisteid ja matemaatika osi:

 1. Tehted harilike ja kümnendmurdudega. Arvutame murdudega ja õpime mõisteid murru lugeja, murru nimetaja, segaarv, kümnendik, sajandik.

2. Astendamise abivalemid. Õpime valemid ja harjutame neid kasutama. Summa ruut, vahe ruut ja ruutude vahe.

3. Tehted astmetega. Õpime astmeid korrutama, jagama ja astendama.

4. Lineaarvõrrandisüsteemide lahendamine asendus- ja liitmisvõttega.

5. Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamise graafiline võte. Sirge joonistamine. Sirgete lõikepunkt.

6. Ruutvõrrandi lahendivalem.

7. Täisnurkne kolmnurk (hüpotenuus ja kaatet). Pythagorase teoreem.

8. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria (siinus, koosinus, tangens).

Õpetaja Sirje Sild

REGISTREERU

Füüsika


Keemia


Geograafia

Eesti maatundmine 7.-9. klassile

Kursusel rändad läbi Eesti maakondade, tutvud sealsete huvitavate paikade ja omapärase loodusega. Mida rohkem teada saad, seda põnevam on.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU

Bioloogia


Eesti ajalugu 8.-9. klassile

Kursus annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest arengutest ning sündmustest 13.-20. sajandil ja on mõeldud lastele, kes Eesti ajalugu õppinud ei ole.

Õpetaja Riina Voltri

REGISTREERU

Eesti keel ja kirjandus

Kursuse aluseks on riiklik õppekava ja kursus on mõeldud kordamiseks ning õpilaste ettevalmistamiseks gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli eesti keele lõpueksami jaoks.

Õpikud: Eesti keele õpik 9. klassile, Kirjanduse õpik 9. klassile

Õpetaja Piret Rannast

REGISTREERU

Matemaatika põhikooli lõpetajale

Kursus aitab õppida matemaatikat eesti keeles. Koolis õpitud matemaatikaterminid saavad selgeks eesti keeles ja samas toetab kursus matemaatika õppimist Sinu koolis. Kursus annab võimaluse testida, kas Sinu teadmised matemaatikas vastavad Eesti põhikoolilõpetajate tasemele.

Kursuse tööraamat – Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale

Õpetaja Sirje Sild

REGISTREERU

Füüsika


Keemia


Geograafia

Eesti maatundmine 7.-9. klassile

Kursusel rändad läbi Eesti maakondade, tutvud sealsete huvitavate paikade ja omapärase loodusega. Mida rohkem teada saad, seda põnevam on.

Õpetaja Kaari Rodima

REGISTREERU

Bioloogia


Ajalugu


Eesti ajalugu 8.-9. klassile

Kursus annab väga lihtsal moel ülevaate Eesti ajaloo olulistest arengutest ning sündmustest 13.-20. sajandil ja on mõeldud lastele, kes Eesti ajalugu õppinud ei ole.

Õpetaja Riina Voltri

REGISTREERU

Ühiskonnaõpetus

Lihtne eesti keel

Kursus sobib neile, kes oskavad küll eesti keelt natuke, aga kelle sõnavara on väike ja kellel on raske ise eesti keeles rääkida. Kursusel on erineva raskusastmega harjutusi, mida võib vastavalt oma eesti keele oskusele valida. Kõige parem on harjutusi teha koos ema-isaga!

Õpetaja Helja Kirber

REGISTREERU

Eesti keel võõrkeelena

Kursus sobib neile, kes oskavad eesti keelt väga vähe. Kursusel on abikeeleks inglise keel. Soovitav on alustada Skype-tundidega, milles õpetaja teeb nii suulisi kui kirjalikke harjutusi. Kõige parem on kursusel osaleda koos ema-isaga.

Õpetaja Maibritt Kuuskmäe

REGISTREERU

Infotehnoloogia aitab õpetada matemaatikat


Muusikaõpetus 4.-6. klassile


Muusikaõpetus 7.-9. klssile


Loovkirjutamine