Üleilmakooli ajalugu


Eestikeelse Hariduse Selts alustas Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste Programmi toel 2013.-2014. õppeaastal 9. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursusega, millel osales 12 õpilast kuuest riigist. Lootskursuse läbiviimine ja lastevanemate tagasiside andis kinnitust, et niimoodi on võimalik eesti keele oskust säilitada ja parandada.Möödunud tegevusaastate jooksul on saadud kinnitust, et lisaks Eestisse tagasipöördumise toetamisele on niisuguseid kursusi vaja ka väljaspool Eestit elavate laste eesti keele oskuse säilitamise jaoks. Hea emakeeleoskus annab välismaal üleskasvavale lapsele lisaväärtuse, võimaldades tal ühelt poolt mingil eluetapil Eestisse tagasi pöörduda või siis ka välismaal elades oma tööelu siduda mingil moel Eestiga.Praegusel hetkel tegutseb maailmas juba palju Eesti koole, aga need on valdavalt algkoolid, vanemate õpilaste rühmi on vähe. Kuna enamik Eesti koole tegutseb üks-kaks korda kuus, siis puudub võimalus mingi õppeainega süvendatult tegelda. E-kursused annavad õppimisvõimaluse neile, kelle kodu lähedal Eesti kooli ei ole. Ka võiks e-kursustest kasu olla Eestis koduõppel lastele või neile õpilastele, kes on kuude kaupa välismaal spordi- või muus laagris. Üleilmakool soovib võimaluste piires toetada ka maailmas tegutsevaid Eesti koole. Kogemus Stockholmi Eesti kooliga on esimene samm sellel teel – kooli ajalooõpetaja vahendusel osalevad õpilased Eesti ajaloo kursusel.Igal õppeaastal on kursustel olnud õpilasi paljudest riikidest. Kõige rohkem õpilasi on Soomest ja see on mõistetav, sest Soomes on Eestis laste arv kindlasti kõige suurem ja siin elab ka ehk rohkem neid, kes varem või hiljem pöörduvad tagasi Eesti kooli. Kursuste omaette sihtgrupi moodustavad need õpilased, kelle vanemad on välismaal tähtajalisel tööl ja kes seetõttu pöörduvad kindlasti Eestisse tagasi.Üleilmakooli käimalükkamise eest kuuluvad tänusõnad Piret Kärtnerile ja Järvi Lipastile ning nime ja logo eest Marge Pärnitsale.Üleilmakooli tegevust toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Tegevus

2013.-2014. õppeaasta

2013.-2014. õppeaasta – lootsprojektina 9. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursus, osales 12 õpilast 6 riigist;

2014.-2015. õppeaasta

2014.-2015. õppeaasta – 7., 8. ja 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursused, osaleb 42 õpilast 10 riigist (Soome, USA, Kanada, Araabia Ühendemiraadid, Saksamaa, Šveits, Prantsusmaa, Rootsi, Kreeka, Venemaa); 2014.-2015. kevadpoolaasta – Eesti ajaloo e-kursus I (13.-19. sajand) – 35 õpilast 15 riigist (Soome, Ungari, Araabia Ühendemiraadid, Holland, Belgia, Rootsi, Saksamaa, USA, Suurbritannia, Valgevene, Austria, Itaalia, Prantsusmaa, Šveits, Kreeka) ning ja Stockholmi Eesti Kooli õpetaja vahendusel sealsed õpilased.

2015.-2016. õppeaasta

2015.-2016. õppeaasta – 11 kursust: 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused, 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid, Eesti ajaloo I ja II kursus, Eesti maatundmise kursus ja matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus. Kokku 125 õpilast 20 riigist (Soome 26, Saksamaa 11, Šveits, USA, Araabia Ühendemiraadid, Kreeka, Rootsi, Venemaa, Prantsusmaa, Holland, Etioopia, Tšehhi, Valgevene, Läti, Ukraina, Kanada, Ungari, Austria, Serbia ja Maroko); 26 õpilast jätkab teist aastat ja 25 õpilast osaleb mitmel kursusel. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), ajalooõpetaja Riina Voltri (Tartu Hansa Kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool).

2016.-2017. õppeaasta

2016.-2017. õppeaasta – 12 kursust: 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused, 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid, Eesti ajaloo kursus, Eesti maatundmise kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus ja kursus “Infotehnoloogia aitab õppida matemaatikat”. Kokku 130 õpilast 21 riigist(Soome, Saksamaa, Šveits, Norra, Venemaa, Taani, Belgia, Rootsi, Kanada, Läti, Prantsusmaa, Ukraina, USA, Maroko, Hiina, Kreeka, Valgevene, Austria, Gruusia, Tšehhi, Suurbritannia). 38 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), ajalooõpetaja Riina Voltri (Tartu Hansa Kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool).

2017.-2018. õppeaasta

2017.-2018. õppeaasta – 18 kursust: 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused, eesti keele kui teise keele kursus, 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid, Eesti ajaloo kursus, Eesti maatundmise kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursu ja kursus “Infotehnoloogia aitab õppida matemaatikat". Kokku 170 õpilast 21 riigist (Soome, Saksamaa, Šveits, Norra, Venemaa, Belgia, Rootsi, Kanada, Läti, Prantsusmaa, Ukraina, Austria, Gruusia, Iirimaa, Itaalia, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Filipiinid, Serbia, Hispaania, Peruu). 38 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), Tiina Maripuu (Vantaa oma emakeele õpetaja), Lee Laurimäe (Vantaa oma emakeele õpetaja). Kadi Kiviloo (MTÜ Eedu, distantsõpe), ajalooõpetaja Riina Voltri (Tartu Hansa Kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool).

2018.-2019. õppeaasta

2018.-2019. õppeaasta – 20 kursust: lihtsa eesti keele kursus, 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused; 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid; Eesti ajaloo kursus, Eesti maatundmise kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus ja kursus “Matemaatika mõisted eesti keeles". Kokku 185 õpilast 28 riigist (Soome, Saksamaa, Šveits, Norra, Venemaa, Belgia, Rootsi, Läti, Prantsusmaa, Ukraina, Austria, Gruusia, Iirimaa, Itaalia, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Filipiinid, Serbia, Hispaania, Aserbaidzaan, Luksemburg, Holland, Kreeka, Liibanon, Türgi, Austraalia, Valgevene, Rumeenia). 20 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), Tiina Maripuu (Vantaa oma emakeele õpetaja), Lee Laurimäe (Vantaa oma emakeele õpetaja). Kadi Kiviloo (Pala Kool), ajalooõpetaja Karolina Antons (Tartu Mart Reiniku Kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool). Õpetaja Ülle Langeli vahendusel osalevad ajalookursusel 50 Stockholmi Eesti Kooli õpilast. Õppeaasta jooksul viiakse läbi ka eesti keele aastale pühendatud projektikursus kõigile Üleilmakooli õpilastele.

2019.-2020. õppeaasta

2019.-2020. õppeaasta – 23 kursust: eesti keele võõrkeelena, lihtsa eesti keele kursus, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused; 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid; Eesti ajaloo kursused noorematele ja vanematele õpilastele, eesti looduse kursus ja Eesti maatundmise kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus ja kursus “Matemaatika mõisted eesti keeles". Kokku 255 õpilast elavad 33 riigis (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Šveitsis, Belgias, Luxembourgis, Prantsusmaal, Rumeenias, Tšehhis, Kreekas, Itaalias, Austrias, Suurbritannias, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis, Venemaal, Lätis, Valgevenes, Ukrainas, Liibanonis, Türgis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Peruus, Kolumbias, Jaapanis, Filipiinidel, Austraalias ja Uus-Meremaal). 40 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed Skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber ja Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), Tiina Maripuu (Vantaa oma emakeele õpetaja), Lee Laurimäe (Vantaa oma emakeele õpetaja). Kadi Kiviloo (Pala Kool), ajalooõpetajad Karolina Antons (Tartu Mart Reiniku Kool) ja Riina Voltri (Tartu Hansa kool), matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool). Eesti keelt võõrkeelena õpetab Maibritt Kuuskmäe. Õpetaja Ülle Langeli vahendusel osalevad ajalookursusel 50 Stockholmi Eesti Kooli õpilast.

2020.-2021. õppeaasta

2020.-2021. õppeaasta – 28 kursust: eesti keele võõrkeelena (14 õpilasele individuaalsed veebitunnid), lihtsa eesti keele kursus, aabitsakursus, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused; 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid; Eesti ajaloo kursused noorematele ja vanematele õpilastele, ühiskonnaõpetuse kursus, eesti looduse kursus ja Eesti maatundmise kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus, 7.-8. klassi matemaatika kursus, matemaatika mõistete, 16-26aastate noorte eesti keele kursus. Kokku 280 õpilast elavad 31 riigis (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Šveitsis, Belgias, Luxembourgis, Prantsusmaal, Rumeenias, Kreekas, Itaalias, Maltal, Austrias, Araabia Ühendemiraatides, Suurbritannias, Iirimaal, Hispaanias, Venemaal, Leedus, Ukrainas, Liibanonis, Türgis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Kolumbias, Jaapanis, Indoneesias, Austraalias ja Uus-Meremaal). 62 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed Skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber, Piret Rannast ja Tjorven Siiboja (Ülenurme Gümnaasium), Tiina Maripuu (Vantaa oma emakeele õpetaja), Lee Laurimäe (Vantaa oma emakeele õpetaja), Kadi Kiviloo (Liivi muuseum); ajalooõpetajad Karolina Antons (Tartu Mart Reiniku Kool) ja Riina Voltri (Tartu Hansa kool); matemaatikaõpetaja Sirje Sild (Nõo Reaalgümnaasium) ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima (Tartu Forseliuse Kool). Eesti keelt võõrkeelena õpetavad Maibritt Kuuskmäe ja Karin Mickelsson. Õpetaja Ülle Langeli vahendusel osalevad ajalookursusel Stockholmi Eesti Kooli õpilased.

2021.-2022. õppeaasta

2021.-2022. õppeaasta – 29 kursust: eesti keele võõrkeelena, lihtsa eesti keele kursus, aabitsakursus, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused; 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid; Eesti ajaloo kursus, ühiskonnaõpetuse kursus, loodusloo, Eesti looduse ja Eesti maatundmise kursused, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus, 7.-8. klassi matemaatika kursus, matemaatika mõistete, 16-26aastate noorte eesti keele kursus. Kokku 240 õpilast elavad 31 riigis (Soomes, Rootsis, Norras, Hollandis, Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Belgias, Luksemburgis, Prantsusmaal, Rumeenias, Ungaris, Poolas, Kreekas, Itaalias, Maltal, Araabia Ühendemiraatides, Suurbritannias, Iirimaal, Hispaanias, Venemaal, Leedus, Lätis, Ukrainas, Valgevenes, Liibanonis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Argentiinas, Jaapanis, Austraalias ja Uus-Meremaal). 110 õpilast on valinud põhitegevusele lisaks individuaalsed Skype-tunnid kaks korda kuus. Üleilmakool eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Helja Kirber, Piret Rannast, Tiina Maripuu, Kerttu Maripuu, Lee Laurimäe, Kadi Kiviloo; ajalooõpetaja Karolina Antons; matemaatikaõpetaja Sirje Sild ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima. Eesti keelt võõrkeelena õpetavad Maibritt Kuuskmäe, Leelo Kivirand, Aet Sarv, Kerli Liksor, Liina Särkinen, Virge Juutila ja Liivi Heinla.

2022.-2023. õppeaasta

2022.-2023. õppeaasta - 32 kursust: eesti keel võõrkeelena, lihtsa eesti keele kursus, aabitsakursus, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused; 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid; Eesti ajaloo ABC kursus, Eesti ajaloo kursus (õpiku põhjal), ühiskonnaõpetuse kursus, loodusloo kursus 1. kl õpilastele, loodusloo kursus 2. klassi õpilastele, Eesti looduse ja Eesti maatundmise kursused, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus, matemaatika mõistete, 16-26aastate noorte eesti keele kursused (koostöös Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustikuga) ja eesti keele riigieksami ja B2-taseme eesti keele ettevalmistuskursus.

Kokku 330 õpilast elavad 35 riigis (Soomes, Rootsis, Norras, Hollandis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Belgias, Luksemburgis, Prantsusmaal, Rumeenias, Ungaris, Poolas, Kreekas, Küprosel, Marokos, Itaalias, Maltal, Suurbritannias, Iirimaal, Hispaanias, Leedus, Lätis, Valgevenes, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Argentiinas, Mehhikos, Jaapanis, Malaisias, Austraalias, Ugandas, Bahreinis, Jordaanias).

Õppeaasta alguses toimusid kõigile soovijatele veebitunnid, milles õpetaja ja perekond tutvusidning rääkisid õppeaasta plaanidest. 140 peret valisid kirjalikule kursusele lisaks individuaalsed või väikese rühma veebitunnid. Individuaalseid veebikohtumisi pakutakse aeg-ajalt ka neile peredele,kes regulaarseid veebikohtumisi ei soovinud.

Üleilmakoolis töötab 17 kvalifitseeritud pädevat õpetajat: eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Krista Arro, Tjorven Siiboja, Helja Kirber, Piret Rannast, Tiina Maripuu, Kerttu Maripuu, Lee Laurimäe; ajalooõpetaja Karolina Antons; matemaatikaõpetaja Sirje Sild ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima. Eesti keelt võõrkeelena õpetavad Maibritt Kuuskmäe, Merike Barborak, Leelo Kivirand, Kerli Liksor, Anni Lillemets, Kristi Oolo, Kristiina Rattasepp ja Liivi Heinla.

2022. aasta novembris algas koostöö MTÜ Koduõpetaja projektiga "Keeletargad" - kümnele väikerühmale (2-6 õpilast) kümme veebitundi. Veebruarist jätkub koostöö - 10 väikerühmale pakutakse kuni õppeaasta lõpuni 15 veebitundi.

Image

2023.-20234 õppeaasta


2023.-2023. õppeaasta - 35 kursust: eesti keel võõrkeelena, aabitsakursus, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. klassi eesti keele ja kirjanduse õppekavajärgsed ja lihtsamad keelele keskenduvad kursused; 9. klassi eesti keele ja kirjanduse kursus, mis toetab tagasipöördujaid; Eesti ajaloo ABC kursus, Eesti ajaloo kursus (õpiku põhjal), ühiskonnaõpetuse kursus, loodusloo kursus 1. kl õpilastele, loodusloo kursus 2. klassi õpilastele, loodusloo kursus 3. klassi õpilastele, Eesti looduse ja Eesti maatundmise kursused, 4. kl matemaatika kursus, matemaatika põhikooli lõpueksamiks ettevalmistav kursus, matemaatika mõistete, väljendusrikka eesti keele kursus, gümnaasiumiõpilaste eesti keele kursused I ja II ja eesti keele riigieksami ja B2-taseme eesti keele ettevalmistuskursus.

Kokku 350 õpilast elavad 35 riigis (Soomes, Rootsis, Norras, Hollandis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis, Luxemburgis, Austrias, Belgias, Prantsusmaal, Valgevenes, Ungaris, Poolas, Kreekas, Küprosel, Iisraelis, Marokos, Itaalias, Suurbritannias, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis, Leedus, Lätis, Valgevenes, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Argentiinas, Peruus, Mehhikos, Jaapanis, Austraalias, Jordaanias, Bahreinis).

Õppeaasta alguses toimusid kõigile soovijatele veebitunnid, milles õpetaja ja perekond tutvusid ning rääkisid õppeaasta plaanidest. 177 peret valisid eesti keel võõrkeelena või Moodle´i kirjalikku kursust toetavad individuaalsed või väikese rühma veebitunnid. Individuaalseid veebikohtumisi pakutakse aeg-ajalt ka neile peredele, kes regulaarseid veebikohtumisi ei soovinud. SAmuti toimuvad paar korda aastas rühmakohtumised.

Üleilmakoolis töötab 21 kvalifitseeritud pädevat õpetajat: eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Krista Arro, Tjorven Siiboja, Helja Kirber, Piret Rannast, Tiina Maripuu, Triinu Laar, Lee Laurimäe; ajalooõpetaja Karolina Antons; matemaatikaõpetaja Sirje Sild ja geograafiaõpetaja Kaari Rodima. Eesti keelt võõrkeelena õpetavad Maibritt Kuuskmäe, Merike Barborak, Leelo Kivirand, Kerli Liksor, Anni Lillemets, Kristi Oolo, Kristiina Rattasepp, Liivi Heinla; Marika Uus, Berit Vari ja Katrin Siirak.

Meediakajastus

Toetajad


  • Eesti Haridus- ja Teadusministeerium
  • Eesti Instituut
  • Eesti Välisministeerium
  • HARNO
  • Hooandja kaudu – Kulno Kesküla, Margit Tera,  Triinu Laar, Triin Sepp, Marika Castleman, Järvi Lipasti, Maris Wrobel, Hannes Rumm, Sirje Kiin, Maiu Juurik, Tui Hirv, Olga Sõtnik, Eve Tarm, Regina Tilk, Styna Lavonen, Pille Pruunsild, Kerli Veski, Kärt Anvelt, Marit Ruuda, Veronika Jaansoo, Urmas Vadi, Iris-Mai Järmut, Paul-Eerik Rummo, Ülle Murumets, Juta Schnur, Kaie Peterson, Valdar Liive, Kalmer Lauk, Viia Väli, Kristi Koit, Allar Nisu, Grete Ahtola, Laura Balzer, Liisa Ojaveer, Eneken Fleming, Kaie Van Muylem, Marika ja Indrek Tammeaid, Tiia Sirviö, Vally Tamm, Tiiu Salasoo, Andres Gross, Toomas Birk, Kristina Mõis, Mikk Freiberg, Moon Meier, Ahti Heinla, Marika Lampi, Marek Kallin, Anne Ribelius, Rait Rattik, Virge Sommer, Tiina Maripuu, Martin Kakk, Riina Leminsky, Mariliis Panov, Kaja Tael, Harri A. Sundell, Rainer Jürgenson, Fred Kaasik, Sirje Kaur, Ellen Jõesoo, Juhani Juurik, Sirje Sild, Annela Liivat, Inge Nõmm, Piret Suidt, Kristiina Teiss, Mari-Liis Hendrikson, Helina Karu, Paul Vesterstein, Liia Kapanen