Õpetajad


Helja Kirber

Helja Kirber

Üleilmakooli juht,
eesti keel ja kirjandus

Merike Barborak

Merike Barborak

Põhja-Ameerika osakonna juht,
eesti keel võõrkeelena

Tiina Maripuu

Tiina Maripuu

eesti keel ja kirjandus

Lee Laurimäe

Lee Laurimäe

eesti keel ja kirjandus

Piret Rannast

Piret Rannast

eesti keel ja kirjandus

Sirje Sild

Sirje Sild

matemaatika

Kaari Rodima

Kaari Rodima

maateadus

Maibritt Kuuskmäe

Maibritt Kuuskmäe

eesti keel võõrkeelena

Kristi Oolo

Kristi Oolo

eesti keel võõrkeelena

Liivi Heinla

Liivi Heinla

eesti keel ja kirjandus

Kerli Liksor

Kerli Liksor

eesti keel võõrkeelena
Krista Arro

Krista Arro

eesti keel võõrkeelena

Tjorven Siiboja

Tjorven Siiboja

eesti keel

Karolina Antons

Karolina Antons

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Berit Vari

Berit Vari

eesti keel võõrkeelena

Triinu Laar

Triinu Laar

eesti keel ja kirjandus

Anni Lillemets

Anni Lillemets

eesti keel võõrkeelena

Kristiina Rattasepp

Kristiina Rattasepp

eesti keel ja kirjandus,
eesti keel võõrkeelena

Katrin Siirak

Katrin Siirak

eesti keel võõrkeelena
Marika Uus

Marika Uus

eesti keel võõrkeelena
Leelo Kivirand

Leelo Kivirand

eesti keel võõrkeelena
Leelo Kivirand

Heddy Kivine

eesti keel ja kirjandus,
eesti keel võõrkeelena