Õpetajad


Helja Kirber

Helja Kirber

Üleilmakooli juht,
eesti keel ja kirjandus

Aet Sarv

Aet Sarv

eesti keel võõrkeelena


Kerli Liksor

eesti keel võõrkeelena

Leelo Kivirand

eesti keel võõrkeelena

Liina Särkinen

eesti keel võõrkeelena


Virge Juutila

eesti keel võõrkeelena