Rahvuskaaslaste programm on enim mõjutanud eesti keele õppe kättesaadavust välismaal

Helja KirberUudised

Üleilmakooli tegevust toetab Rahvuskaaslaste programm.